Varianten

Screen Shot 2016-06-28 at 12.53.08

Fouilleerhandleiding

De fouilleerhandleiding werd speciaal voor de expositie Hacking Habitat ontwikkeld in het kader van de Intuïtieve Mensbenadering. De handleiding laat mensen op een intuïtieve manier elkaar bevoelen om hun eigen en andermans veiligheid te waarborgen. Download de hele benadering hier.

Screen Shot 2016-06-28 at 12.39.23

Intuïtieve Kunstbenadering

Voor Museum van Bommel van Dam en expositieruimte MILK ontwikkelden we de Intuïtieve Kunstbenadering. Bezoekers van musea en kunstexposities kunnen zich via deze nieuwe methode op een andere manier tot kunst verhouden. Uitgangspunt is om niet te belanden in het beoordelen van kunst, maar juist te onderzoeken op welke manier een specifiek kunstwerk je kan helpen bij dagelijkse problemen. Bekijk hem in geheel hier.

Screen Shot 2016-06-28 at 12.48.48

Intuïtieve Drugsbenadering

In opdracht van Mainline (centrum voor drugsgebruikers) ontwikkelden we de Intuïtieve Drugsbenadering. Met deze benadering kan je leren om op een intuïtieve manier drugs te gebruiken en deze in te zetten om specifieke problemen in je leven op te lossen. De benadering werd geplaatst in het tijdschrift van Mainline en is via deze link te downloaden.

Screen Shot 2016-06-28 at 12.24.47

Intuïtieve Plantbenadering

De Intuïtieve Plantbandering wordt gebruikt binnen de Medicijnfabriek van Circus Engelbregt. Met de benadering leer je je intuïtie aan te spreken en zo een plant te vinden die je kan ondersteunen bij persoonlijke en fysieke problemen. Bekijk de hele benadering hier.