schoolplein

schoolplein

U staat alleen op het schoolplein. Alle ouders zijn druk met elkaar in gesprek. U voelt zich alleen en incapabel. U wilt niet alleen staan maar ziet ook geen manier om u op te dringen aan de andere ouders. Zet tergend langzaam 7 stappen van de groep af terwijl u fysiek uiting geeft aan uw eenzame gevoel.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on Pinterest

# # # # #