Gevangenis

New Cartoons2

Bent u wel klaar met het vastzitten, maar zit u echter te wachten totdat iemand anders u vrijheid geeft? Ga niet bij de pakken neerzitten en neem het lot in eigen hand. Beweeg eerst uw eerste been naar voren, dan het tweede. Herhaal deze stappen tot u bevrijd bent.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on Pinterest

# # # #