gesprek

gesprek

Valt er een pijnlijke stilte in uw gesprek, kijk de ander met al uw onvermogen aan terwijl u dit gevoel laat groeien. Ga in gesprek zonder woorden en luister naar elkaars ogen.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on Pinterest

# # # # # #