Benarde situatie

New Cartoons3-01

Bevindt u zich in een benarde situatie? Probeer een zo groots mogelijke afstand te nemen van uw probleem. Vanaf dit punt bevindt u zich echter in een nog lastiger pakket. Uw oorspronkelijk situatie valt eigenlijk wel mee. Een rust zal zich van u meester maken.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on Pinterest

# # # #